Marea Unire de la 1918: Importanța și premizele unificării

Evenimentul secolului pentru români,ziua istorică de 1 decembrie 1918 când ultima provincie românească,Transilvania,și-a decis soarta,unindu-se cu Regatul României.
Marea Unire a fost rodul muncii a tuturor românilor dispersați în afara granițelor României până la 27 martie 1918,când prima provincie,Basarabia,a votat <>,ca mai târziu să i se alăture și Bucovina,unde Congresul General al provinciei a emis o rezoluție de unire necondiționată cu Regatul României,după care a urmat și Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria care a avut loc între 18 noiembrie și 1 decembrie 1918,emițând rezoluția prin care se consfințea unirea Transilvaniei cu România.La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand s-a încoronat ca primul Rege al României Mari.

Regele Ferdinand I și Regina Maria.Încoronarea Regelui Ferdinand I ca domn al României Mari,Alba-Iulia,15 octombrie 1922
Regele Ferdinand I și Regina Maria. Încoronarea Regelui Ferdinand I ca domn al României Mari,Alba-Iulia,15 octombrie 1922

Unirea s-a datorat în mare parte conjuncturii politice din acele timpuri,având în vedere destrămarea Imperiului Rus și crearea Uniunii Sovietice,care prin vocea lui Lenin a oferit popoarelor vechiului Imperiu să-și determine soarta de sine stătător,astfel la Odessa s-au reunit soldații basarabeni din fosta armată țaristă,care au decis să-și formeze propriul organ legislativ la Chișinău,care să reprezinte interesele Basarabiei pe plan extern și intern,acest organ a fost numit Sfatul Țării.În acel timp întreaga lume și în special Europa erau încă în război,pe de o parte Antanta(Imperiul Britanic,Franța,Imperiul Rus),de cealaltă parte Puterile Centrale(Imperiul Habsburgic,Germania,Imperiul Otoman).România și-a proclamat statutul neutru,însă purta negocieri cu Antanta,astfel reprezentații Rusiei,Franței și Regatului Unit au convenit la 4/17 august 1916 cu Ionel Brătianu un tratat secret în care se promit României TransilvaniaBanatul și Bucovina.Începutul anului 1916,România făcea parte din Antanta,astfel la granițele sale erau duse lupte grele ce se încununau foarte des cu înfrângeri,astfel România a fost nevoită să permită armatei ruse să intre pe teritoriul său,acest plan a dat roade,iar nemții și austro-ungarii au fost alungați peste Carpați,însă spre sfârșitul lui 1917 la Moscova are loc o revoluție,a bolșevicilor,condusă de V.I. Lenin,care preia puterea și instaurează în Rusia regimul bolșevic.

V.I.Lenin,Petrograd,1917
V.I.Lenin,Petrograd,1917

Fosta armată rusă era rechemată acasă,lăsând în urma sa câmpuri goale și sate distruse de vandalism,în Basarabia lucrurile stăteau și mai rău,pentru că rușii se simțeau stăpâni și luam proviziile țăranilor,astfel proaspătul organ de conducere de la Chișinău,Sfatul Țării,a cerut ajutor guvernului român,trupele române trecând Prutul și alungând trupele ruse peste Nistru.Folosindu-se de ocazie,Sfatul Țării a adoptat actul Unirii  la 27 martie 1918,astfel noua provincie intra în jurisdicția Bucureștiului.Unirea a fost întâlnită cu mult entuziasm în rândul populației,în special rurale,ce tindea să fie împreună cu frații săi de peste Prut,în timp ce la oraș majoritatea o constituiau rușii,evreii,ucrainienii,nemții și doar după basarabenii.

Membrii Sfatului Ţării, sala în care s-a semnat Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti cu România, 27 martie/9 aprilie 1918
Membrii Sfatului Ţării, sala în care s-a semnat Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti cu România, 27 martie/9 aprilie 1918

Înfrângerea Puterilor Centrale în frunte cu Imperiul Austro-Ungar și Germania,a dus la dezmembrarea primei și pierderi teritoriale semnificative pentru cea de-a doua.Intelectualitatea din Bucovina,înțelegând gravitatea situației la Moscova și Viena,se convoacă în Congresului General al Bucovinei,din care însă n-au făcut parte ucrainienii și evreii din provincie,considerând acest organ drept ne-reprezentativ.La 15 noiembrie 1918,Congresul votează cvasiunanim unirea cu Regatul României.Astfel Bucovina și-a ales viitorul,care consta în securitatea și prosperitatea teritoriului în cadrul sistemului politic al României,care era una din liderii țărilor din Balcani după Primul Război Mondial.Toate tradițiile și obiceiurile popoarelor minoritare au fost respectate,astfel nici un evreu,ucrainean sau polonez nu au avut parte de comportament diferit din partea autorităților,ceea ce a fost un punct forte în politica internă a Statului Român în ceea ce privește noile posesiuni din Basarabia și Bucovina.
Transilvania a avut mai multe obstacole în calea unirii,cea mai notorie fiind prezența armatei Ungare.Luând aviz de dorința de reîntregire națională,guvernații și regele de la București iau act și introduc armata în Transilvania.Orașele principale ca Târgu-Jiu,Alba-Iulia și Baia Mare sunt acum ocupate de armata română.Între zilele de 18 noiembrie și 1 decembrie 1918,are loc Marea Adunare Națională a românilor din Transilvania și Țara Ungurească.

Rezoluția Unirii Transilvaniei cu Regatul României.,18 noiembrie/1 decembrie 1918,Alba-Iulia
Rezoluția Unirii Transilvaniei cu Regatul României.,18 noiembrie/1 decembrie 1918,Alba-Iulia
Adunarea Naţională de la Alba Iulia (1 decembrie 1918)
Adunarea Naţională de la Alba Iulia (1 decembrie 1918)

Această adunare a decis unirea cu Regatul României,care a fost consfințit pe plan internațional prin Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920),prin care se consfințeau pierderile teritoriale ale Ungariei ca parte înfrântă în Primul Război Mondial.
Importanța unirii a fost explicată în diverse cărți de analiză,tractate și la mai multe seminare internaționale.Această Unire a fost o necesitate pentru românii din afara granițelor României de până la 1918,cărora li s-a ivit o șansă unică,de care eu s-au folosit din plin,formând statul România Mare,ce sub coroana lui Ferdinand I de Hohenzollern a devenit a 6 putere economică a Europei,și una din țările ce se impunea pe plan internațional prin ministrul său de Externe,Nicolae Titulescu,care a avut un rol important în dezvoltarea imaginii României peste hotarele țării.Economia României a trecut prin mai multe schimbări,mai ales datorită reformelor agrare puse în practică de guvernul României din perioada interbelică.Regiuni agricole precum Basarabia,și Bucovina,sau cele industrializate precum Bacău,Galați sau Timișoara,au primit o piață mult mai largă de desfacere datorită extinderii teritoriale a statului,iar efectul domino nu s-a lăsat mult așteptat,astfel economia României beneficia doar de foloase de pe urma unirii,în ciuda problemelor de ordin administrativ în noile provincii.
Mereu am fost și voi rămâne de părerea că Marea Unire de la 1918 a dat și v-a da și în continuare un mare impuls românilor de-a dori să trăiască împreună într-un singur stat,drept ce îl oferă toate convențiile mondiale,cât ține de consecințele economice,la finalul anului 1938 România a ajuns la punctul său culminant,în care s-a semnalat cel mai mare Produs Intern Brut,iar statisticele privind rata de încredere în guvernul român a fost cea mai înalt din toată istoria democratică a statului,introducerea dreptului de vot pentru femei,reforma agrară și reforma administrativă,România Mare a devenit una din cele mai prospere economii ale Europei de Răsărit.

România Mare,perioada interbelică (1918-1940)
România Mare,perioada interbelică (1918-1940)

Published by Vlad Gonța

My name is Vlad, I'm from Moldova, Rep. of and i'm keen on Maths, Finance and Geoplitics. I'm studying at Univestity of Bologna, Faculty of Statistical Science, Bachelor in Finance, Insurance and Business from September 2016. I graduated in July 2016 in Economics and Tourism at ITT Marco Polo Rimini with 96/100, with a Thesis on ''International terrorism and its impact on global economic and social security''.

%d bloggers like this: